Bạn không hiểu về AI như bạn tưởng đâu


Tuy nhiên, xét về cá thể, con người hoàn toàn không có gì nổi bật cả về lý trí và sáng tạo. Định kiến ​​và điểm mù nhận thức, lối tắt tâm lý đã tồn tại hàng vạn năm, chi phối hầu hết các hoạt động của con người ngay cả trong xã hội hiện đại. Chúng là thứ giúp con người (hoặc các sinh vật khác) tồn tại trong thiên nhiên khắc nghiệt trước đây tưởng chừng đã mất chỗ đứng trong xã hội hiện đại, nhưng chúng đã tìm ra những ứng dụng mới. Vẫn còn đó những xung đột giữa con người với nhau, cộng đồng này nối tiếp cộng đồng khác, vẫn còn sự cả tin trong những trò bịp bợm, vẫn còn những điều hoàn toàn không có thật nhưng ta vẫn tin là có thật, v.v… Những đặc tính cố hữu đã từng giúp con người tồn tại trong thiên nhiên dường như trở thành rào cản hạn chế khả năng tư duy của con người. Chúng ta vẫn chỉ là những cỗ máy sinh học và tồn tại nhờ nhận dạng khuôn mẫu.

Leave a Comment