Biết Về Thứ Gì Đó và Biết Thứ Gì Đó


Nó làm tôi nhớ đến Sam Bankman-Fried (SBF), người đứng đầu công ty tiền điện tử FTX vừa sụp đổ vào tháng 11. Tôi đã dành thời gian lắng nghe những cuộc phỏng vấn của anh ấy, về những dự định anh ấy sẽ làm khi có nhiều tiền như đi làm từ thiện, đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường, rồi anh ấy đặt mục tiêu làm trong sạch thị trường tài chính. Trong một video nổi tiếng của SBF phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 là do sự thiếu minh bạch của ngân hàng. Ông khẳng định vấn đề này đang được giải quyết nhờ các nền tảng tài chính phi tập trung như FTX.

Leave a Comment