Bức tranh toàn cảnh về làng nhạc Indie Việt Nam (P.2)


Ngọt, Cá Hồi Hoang và Trang là 3 nghệ sĩ đứng đầu trong BXH. Có 332 lần bài hát của Ngọt được recommend, tổng số bài hát được recommend là 64 nghệ sĩ * 100 bài hát là 6400, tính tỉ lệ là khoảng 5%, nghĩa là 100 bài hát được recommend trong làng nhạc Indie thì 5 bài sẽ là của Ngọt. Có một số nghệ sĩ không nằm trong danh sách phân tích nhưng vẫn được recommend rất nhiều là Nguyên Hà, Hoàng Dũng, Chillies và Vũ Cát Tường.

Leave a Comment