Các Khoản Giảm Trừ Thuế TNCN Cho Người Lao Động Năm 2022


Trong năm 2022 có khấu trừ thuế TNCN nào cho công nhân? Nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề này, hãy cùng Glints tìm hiểu bài viết dưới đây để biết các khoản giảm trừ khi nộp thuế cho người lao động nhé.

Giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC có quy định cụ thể về giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN, cụ thể:

Các khoản giảm trừ gia đình

phụ cấp gia đình
phụ cấp gia đình

Giảm trừ gia cảnh là số tiền người lao động được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Các khoản được trừ khi tính thuế thu nhập đối với mức giảm trừ gia cảnh sẽ có 2 phần, đó là:

 • Khoản giảm trừ cho người nộp thuế (đây là khoản giảm trừ mà đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú sẽ được khấu trừ)
 • Giảm trừ cho người phụ thuộc, người nộp thuế chỉ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã thực hiện đăng ký thuế và được cấp mã số thuế theo quy định. Nói một cách đơn giản, kể cả khi có đối tượng phụ thuộc chưa đăng ký thì sẽ không bị giảm trừ.

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định cụ thể về các khoản khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Khấu trừ đối với người nộp thuế có thu nhập cá nhân là 11 triệu đồng/tháng (tổng cộng 132 triệu đồng/năm).
 • Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc sẽ là 4,4 triệu đồng/tháng.

Vì thế Khấu trừ thuế TNCN 2022 đối với mức giảm trừ gia cảnh không thay đổi so với năm 2020.

Đọc thêm: Thuế lũy tiến là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân lũy tiến

Quy định đối với người phụ thuộc

người phụ thuộc
Quy định đối với người phụ thuộc

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể về người phụ thuộc bao gồm:

 • Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể:
  • Con dưới 18 tuổi (đủ tháng).
  • Con từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật không có khả năng lao động.
  • Con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề ở Việt Nam hoặc nước ngoài, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học trung học phổ thông (kể cả trong thời gian chờ kết quả). thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 học lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ mọi nguồn thu nhập không quá 1.000.000 đồng.
 • Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ Khoản 1 Điều này.
 • Cha đẻ, mẹ đẻ; bố vợ, mẹ chồng (hoặc bố vợ, mẹ chồng); bố dượng, mẹ kế; Cha hoặc mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều này.
 • Cá nhân không nơi nương tựa khác mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều này bao gồm:
  • Anh, chị, em ruột của người nộp thuế.
  • Ông bà; ông bà; cô ruột, cô ruột, cậu ruột, cậu ruột, bác ruột của người nộp thuế.
  • Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
  • Người phải trực tiếp chăm sóc người khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện trở thành người phụ thuộc

Điều kiện trở thành người phụ thuộc của vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; bố vợ, mẹ chồng (hoặc bố vợ, mẹ vợ); bố dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế và cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng được coi là người phụ thuộc để được nhận các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập khi các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Người trong độ tuổi lao động phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:
  • Tàn tật, không thể làm việc.
  • Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ mọi nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
 • Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải chưa có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ mọi nguồn thu nhập không quá 1.000.000 đồng.

Đọc thêm: Thuế TNDN là gì? Cách Tính Thuế TNDN Bạn Nên Biết

Giảm trừ gia cảnh khi đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

 • Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng bảo hiểm, cụ thể: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Một số khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, người lao động mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
 • Phí đóng quỹ hưu trí tự nguyện và phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ vào thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng đối với người lao động. tham gia sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, bao gồm số tiền người lao động tự đóng và số tiền người lao động tự nguyện đóng góp (nếu có), các khoản giảm trừ còn lại. áp dụng cho trường hợp tham gia nhiều quỹ.
 • Người nước ngoài là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam nhưng đang làm việc tạo ra thu nhập ở nước ngoài từ quá trình kinh doanh, tiền lương, tiền công ở nước ngoài. tham gia đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định nơi cá nhân đang cư trú, mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự như quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các loại bảo hiểm bắt buộc khác (nếu bất kỳ) được trừ vào khoản phí bảo hiểm và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, tiền kinh doanh khi tính thu nhập cá nhân. cốt lõi.
 • Là cá nhân nước ngoài và người Việt Nam tham gia các loại bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài thì số phí thu nhập cá nhân được tạm khấu trừ vào thu nhập tính thuế trong năm nếu có chứng từ chứng minh và tính theo số chính thức nếu cá nhân quyết toán thuế theo quy định. quy định. Trường hợp người lao động chưa có chứng từ tạm giảm khấu trừ trong năm thì thực hiện khấu trừ một lần khi quyết toán thuế theo quy định.

Giảm trừ gia cảnh đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân
Giảm trừ gia cảnh cho các hoạt động từ thiện, khuyến học, v.v.

Khấu trừ thuế thu nhập khi người lao động đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo như sau:

 • Đóng góp cho các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa.
 • Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật phải được thành lập và hoạt động theo quy định của:
  • Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;
  • Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
  • Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động Mã số về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.
 • Các khoản được khấu trừ thuế Ngoài ra còn bao gồm các khoản chi đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện , các hoạt động từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không vì mục đích lợi nhuận và được quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

Đây là tất cả các thông tin liên quan đến khấu trừ thuế thu nhập mà Glints đã chia sẻ với bạn đọc. Chắc hẳn với những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết trên sẽ phần nào giúp bạn nắm được những trường hợp nào thì được khấu trừ thuế cho mình.

Tác giả

tải mẫu cv file word


Tham khảo: https://glints.com/vn/blog/cac-khoan-giam-tru-thue-tncn-cho-nguoi-lao-dong/

Leave a Comment