Cái bẫy đánh lừa giữa Hiểu và Biết


Ngay cả khi bạn đã nghiên cứu và lắng nghe nhận xét của người khác, bạn vẫn có thể rơi vào những cái bẫy tâm lý như thành kiến ​​xác nhận. Vì vậy, hãy luôn đặt câu hỏi về những gì bạn đã biết để thử thách suy nghĩ, niềm tin và kỳ vọng của mình.

Leave a Comment