Cập nhật mới nhất Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 18/06/2023


Thông tin cập nhật mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Bình ngày 18/6/2023 từ Cổng thông tin điện tử miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 18/6/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Bình ngày 18/6/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Quảng Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

18/06/2023


06h30-13h30

Quang Hải 1 ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

18/06/2023


06h30-13h30

Quang Hải 2 ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

18/06/2023


06h30-13h30

Quang Hải 3 ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

18/06/2023


06h30-13h30

Quảng Hải Nuôi Tôm ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

18/06/2023


06h30-13h30

Quang Hải 4 ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

18/06/2023


06h30-13h30

Quang Hải 5 ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

18/06/2023


06h30-13h30

Thi công cầu Quảng Hải ĐL Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch (SCTX 2023): Xử lý cung/lá, mối nối; dọn dẹp, phát quang hành lang tuyến (phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam)

Trên đây là thông tin chi tiết lịch cúp điện một số khu vực Quảng Bình, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Phuongtruongan chúng tôi sẽ cập nhật lịch liên tục trên phuongtruongan.vn để bạn đọc nắm bắt kịp thời.Leave a Comment