[ CHIA TAY VÌ KHÔNG HỢP ]

[ad_1]

Mấy hôm trước tôi có tâm sự với roomate, bạn bảo, dạo này bạn và người yêu nhạt quá, sao thấy không hợp, chán, hay là chia tay? Vì vậy, hôm nay tôi muốn viết một chút về chủ đề tốt hay xấu. Thời gian đầu cũng có chút tình cảm, chúng tôi theo đuổi nhau, muốn ở bên nhau và thường quyết định rằng mình hợp nhau ở một số điểm. ở đó. Sau một thời gian làm việc chung, tôi chợt nhận ra không hợp.

[ad_2]

Leave a Comment