“Chủ tịch giả vờ và cái kết” và những tranh biện độc hại.


Cảm giác đầu tiên sau mỗi tình huống là hả hê, hả hê vì những kẻ coi thường người khác đã phải trả giá. Nhưng tôi cũng nhận ra một phép thần thông, khiến ta phải ức chế, khiến kẻ đang tranh cãi trước mặt ta lo lắng sợ hãi. Đó là “Tôi là tổng thống”.

Leave a Comment