Chuyện sinh đẻ từ góc nhìn khác, hay Hy vọng


Tôi giữ im lặng. Với rất nhiều triết lý, tất nhiên tôi có thể tranh luận với điều gì đó. Ví dụ, có sự ích kỷ tốt hơn sự ích kỷ khác. Hoặc, làm sao bạn biết thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khi mọi người nói rằng điều đó sẽ không xảy ra? Nhưng, tôi nghĩ, tôi không bao giờ có thể cãi lời mẹ. Tranh luận theo nghĩa làm thế nào để khiến họ suy nghĩ lại về quyết định của mình… Hơn cả quyền của họ, đó là điều tôi chưa từng trải qua, và như bạn nói, một cảm giác hoàn toàn có thể xảy ra. Phi lý nhưng lại là cảm giác không thể tự nhiên hơn. Nếu chỉ cãi cho vui, cho thỏa cái tính “không muốn đẻ” trẻ con, bông đùa của mình (như các chị em đã thấy), thì tại sao tôi lại cãi?

Leave a Comment