Dall-E 2: Mọi điều về AI tạo ảnh nghệ thuật


Dall-E 2 là gì, cách đăng ký đăng nhập Dall-E 2, #allfreevn hướng dẫn các bước cách sử dụng Dall-E 2 tạo ảnh nghệ thuật.

Bạn có thể đã thấy một số tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra trực tuyến khá thú vị. Có lẽ bạn thậm chí đã cố gắng làm cho riêng mình. Nếu vậy, bạn sẽ được đãi ngộ—và bạn có thể cảm ơn Dall-E 2 vì điều đó!

Dall-E 2 là một công cụ cho phép mọi người tạo ra tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra trong vài phút. Nó rất dễ sử dụng và đi kèm với tất cả các loại tính năng cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm của mình.

Bạn muốn biết cách sử dụng DALL·E 2? Trình tạo nghệ thuật AI của OpenAI vẫn là một trong những công cụ nổi tiếng nhất và nó cho phép mọi người tạo hình ảnh về bất kỳ thứ gì trên thực tế bằng cách viết mô tả văn bản. Về lý thuyết, đó là bởi vì cần một chút thử và sai – hoặc một vài gợi ý, để học cách sử dụng DALL·E 2 một cách hiệu quả

Như với tất cả các trình tạo nghệ thuật AI, công cụ này đang gây tranh cãi do lo ngại về khả năng sử dụng sai mục đích và cách tiếp cận đáng ngờ đối với bản quyền đối với hàng tỷ hình ảnh được sử dụng để đào tạo mô hình. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế đang khám phá cách sử dụng DALL·E 2 trong quy trình làm việc của họ.

Leave a Comment