“GIỚI” NGỘ 5: LẠM DỤNG NỮ QUYỀN


Biểu tượng của Nữ quyền không phải là Mẹ đơn thân, mà là Bình đẳng và Tự do. Thế nên “Single mom là biểu tượng của Feminism” ở đây được giật tít trắng trợn, vì không đi vào cốt lõi mà chỉ dùng cụm từ “Feminist” như một cách đánh bóng nội dung bài viết. Chưa kể nguy cơ điều hướng dư luận biến Single Mom thành trào lưu.
Các vấn đề như phá thai, bất bình đẳng tiền lương trong công việc, quyền ly hôn, v.v. cũng vậy, tất cả đều là động lực để các nhà Nữ quyền tiếp tục đấu tranh, nhưng không thể nói đó là biểu tượng hay linh hồn. của Nữ quyền.

Leave a Comment