Hoang tưởng, tư duy nước đôi, và bi kịch của một nền Triết học đã chết.


Nishi Amane, một học giả Nhật Bản thời Minh Trị Duy Tân, người đã công khai giải thích triết học cho người Nhật, đã dịch từ “philosophy” là “Hy triết” (希哲學). Chữ “Hy” này không phải là “Hy” trong tiếng Hy Lạp mà có nghĩa là “ước ao”, “hy vọng”, “ngưỡng mộ”, “ngưỡng mộ”, “ngưỡng mộ”, có lẽ dùng để diễn tả ý tưởng philein trong philosophia. Nishi Amane mượn chữ “Hỷ” từ chương Chí Học (志學) trong tác phẩm “Tống thư” (通書) của một học giả Nho giáo lỗi lạc thời Tống là Chu Đôn Nghĩa. Câu đó là “Sĩ hy hiền” (士希賢, Học giả kính ngưỡng hiền nhân). Dựa trên nghĩa gốc của từ philosophia, Nishi đã bỏ đi chữ “Hiền” mang nặng hàm ý Nho giáo, rồi thay bằng chữ “Zhei” (哲) cùng nghĩa, cuối cùng dịch là “Hy Phi Phi”. , và ông cho đó là một bản dịch tương đối chính xác. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau khi Nishi Amane từ Hà Lan về nước, dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, ông lại bỏ chữ “Hy”, rút ​​gọn “Hy triết” thành “Triết học”, và sử dụng cho đến tận ngày nay.

Leave a Comment