KHÔNG TỒN TẠI ĐẤNG SIÊU NHIÊN

[ad_1]

Đời sống tâm linh, phong tục tập quán của người Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nhà Phật. Ví dụ: hiền như Phật, từ bi như bồ tát, ác báo ác báo, thiện ác báo lành, hay ca dao có câu: ăn ở hiền lành, kiếp này không được đến kiếp sau. … GS Trần Văn Giàu viết: “Tín ngưỡng Phật giáo phổ biến trong đại đa số người dân. Con người không biết gì về triết lý cao cả của nhà Phật, mà chỉ biết cầu an vui, chỉ biết đến quả báo luân hồi. Từ lâu, triết học Phật giáo đã trở thành một nền đạo đức bác học, lấy từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn là cốt lõi, mà tất cả chúng sinh đều có thể hiểu, đều có thể làm được, không rắc rối như triết lý nhà Phật. tôn giáo nguyên thủy. Tích đức đời này để đời sau bình an hạnh phúc.”

[ad_2]

Leave a Comment