Làm thế nào để tự học hiệu quả (phần 2)

[ad_1]

Nhưng mặt khác, mô hình tinh thần của con người thường không hiệu quả, và đó là cơ hội để phát triển các sản phẩm mới. Ví dụ như cái mô hình tinh thần ngày xưa gọi bác xe ôm của chúng ta ra ngõ, tìm mấy bác xe ôm ở ngã ba, nói địa điểm, hỏi giá, hợp đồng, okie lên xe. Sự ra đời của Uber, Grab đã thay đổi thói quen đó. Tất nhiên, chúng ta cần có thời gian để học những điều mới. Nhưng vì lợi ích của nó lớn hơn nhiều, chúng tôi đã thay đổi mô hình tinh thần của mình.

[ad_2]

Leave a Comment