Lương Cơ Bản là Gì? Mức Lương Cơ Bản Mới Nhất 2023


Bạn có biết Nhà nước Việt Nam có quy định rõ ràng về mức lương cơ bản mà người lao động được nhận khi làm việc cho doanh nghiệp tư nhân hay cơ quan nhà nước? Mức lương này là quyền lợi xứng đáng mà bạn nhận được khi bắt đầu làm việc ở bất cứ đâu. Vậy trong bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lương cơ sở là gì, cách tính lương cơ bản hiện nay và những quy định mới nhất của nhà nước về tiền lương.

Lương cơ sở là gì?

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa lương. Tiền lương là thu nhập biểu hiện bằng tiền thông qua sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thỏa thuận này được quy định trong hợp đồng lao động theo luật pháp và quy định quốc gia, theo đó người sử dụng lao động thảo luận với người lao động về công việc mà người lao động đã thực hiện hoặc sẽ phải thực hiện.

Về khái niệm lương cơ sở, Việt Nam hiện chưa có quy định chính thức về định nghĩa cũng như khái niệm của thuật ngữ này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hiểu lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người lao động nhận được khi làm việc tại một vị trí, chức vụ nhất định trong công ty. Mức lương cơ bản sẽ không bao gồm các khoản hỗ trợ và trợ cấp của người sử dụng lao động cho người lao động.

Đọc thêm: Lương ròng và lương gộp là gì?

Lương cơ sở không phải là lương cơ bản

lương cơ bản
Lương cơ sở khác với lương cơ sở

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa mức lương cơ sở và mức lương cơ sở. Trên thực tế, hai khoản tiền này khác nhau đáng kể.

Lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương, phụ cấp làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức. chính trị xã hội. Những người này được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, cấp xã, chính quyền địa phương. thị xã, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là lực lượng vũ trang.

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng sẽ được áp dụng cho 9 nhóm đối tượng. (Theo Thông tin Chính phủ).

Lương cơ bản là mức lương thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động được ghi trong hợp đồng lao động. Đây là mức lương để tính lương, lương mỗi tháng mà người lao động được nhận tại công ty.

Mức lương cơ sở đối với người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội được tính như sau:

Lương cơ sở = Lương cơ sở x Hệ số lương

Đối với các đối tượng khác (làm việc cho doanh nghiệp tư nhân) thì mức lương cơ bản sẽ được tính theo cách tính của người sử dụng lao động và tùy theo mức độ cạnh tranh trên thị trường lao động.

  • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Mức lương cơ sở không được thấp hơn mức tối thiểu vùng và doanh nghiệp cần cộng thêm 7% đối với người đã qua đào tạo nghề.
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước: Lương cơ bản có cách tính đặc biệt hơn so với người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân.

Cách tính lương cơ bản mới nhất

cách tính lương cơ bản
Cách tính lương cơ bản?

Vậy, mức lương cơ sở là gì? Trong phần tiếp theo, hãy tìm hiểu về cách tính lương cơ bản mới nhất trong doanh nghiệp tư nhân và cơ quan công quyền.

Cách tính lương cơ bản đối với người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước

Lương cơ bản tại cơ quan nhà nước có thể tính theo vùng hoặc tính theo hệ số. Quy định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành cách tính lương, hệ số lương theo các trường hợp tốt nghiệp các ngạch.

Cụ thể, đối với lao động đã tốt nghiệp đại học hệ số lương là 2,34. Đối với lao động tốt nghiệp Cao đẳng hệ số lương là 2,1 và lao động tốt nghiệp Trung cấp hệ số lương là 1,86.

Công thức tính lương cơ sở năm 2020 là:

Lương cơ sở = Lương cơ sở x Hệ số lương

Theo quy định tại Nghị quyết mới nhất về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng mức lương cơ sở mới, cụ thể như sau:

  • Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020: Áp dụng mức lương 1.490.000 đồng/tháng.
  • Từ 01/07/2020 đến 31/12/2020: Áp dụng mức lương mới 1.600.000 đồng/tháng. Tùy theo cấp bậc, chức vụ mà mức lương có thể tăng từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/tháng.

Hệ số lương sẽ phụ thuộc vào từng ngành, lĩnh vực, vị trí.

Cách tính lương cơ bản cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân

Ở doanh nghiệp tư nhân, mức lương cơ bản cũng được quy định khá rõ ràng. Khác với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, lương cơ bản của người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân được tính theo mức lương tối thiểu hàng năm do Chính phủ quy định.

Các doanh nghiệp tư nhân sẽ không được trả lương cho công nhân ít hơn mức tối thiểu này. Mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP năm 2020 như sau:

  • Mức 4.420.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng I.
  • Mức 3.920.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng II.
  • Mức 3.430.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng III.
  • Mức 3.070.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng IV.

Trước đây, doanh nghiệp thường lấy lương cơ sở để đóng BHXH hàng tháng cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tại doanh nghiệp đã bao gồm các khoản phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Nhà nước đã có những quy định cụ thể về cách tính lương cơ sở cho người lao động áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, nếu trả lương cơ sở theo vùng thì chúng ta sẽ áp dụng mức lương của 4 vùng khác nhau trên cả nước.

Người sử dụng lao động không thể trả lương cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng, đây là quy định của chính phủ. Là một nhân viên, nếu bạn thấy rằng doanh nghiệp của bạn đang trả lương cho bạn thấp hơn so với quy định của chính phủ, bạn có thể yêu cầu doanh nghiệp tăng mức lương cơ bản của bạn theo các tiêu chuẩn và quy định của nhà nước.

Đọc thêm: Cách Tính Lương Theo Sản Phẩm Chính Xác Nhất

Kết luận

Hi vọng qua bài viết trên, bạn dưới góc độ là người lao động đã có được những thông tin quan trọng và cần thiết về mức lương cơ bản là gì.

Nếu bạn đang nhận mức lương thấp hơn so với quy định, đừng ngần ngại đề xuất với quản lý để tăng lương và đảm bảo những quyền lợi xứng đáng cho bản thân.

Tác giả

tải mẫu cv file word


Tham khảo: https://glints.com/vn/blog/luong-co-ban-la-gi/

Leave a Comment