Mình đã sử dụng email edu như thế nào?

[ad_1]

Vì một lý do rất lớn: Driver của email edu không giới hạn dung lượng nên upload tài nguyên lên không sợ hết bộ nhớ. Từ hình ảnh, đến file bài giảng, tài liệu cho đến quản lý làm việc nhóm với Spreadsheets, Google Docs, Google Slides, Google Meets, Calendar, v.v.

[ad_2]

Leave a Comment