Nền kinh tế định hướng sản phẩm – Product Oriented Economy


Nhưng sẽ không đến nỗi nào nếu mọi chuyện dừng lại ở đó. Bởi vì nếu chúng ta có đủ n sản phẩm để giải quyết tất cả n vấn đề trong cuộc sống, thì POE cũng tốt. Không hề, sau khi bạn có n sản phẩm mà mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đang cố thuyết phục bạn rằng bạn cần chúng, đó là lúc POE sẽ ‘lật kèo’, cụ thể là các sản phẩm mới với nhiều tính năng ‘cao cấp’ hơn sẽ ra đời. Và bạn biết không, bạn thực sự cần những sản phẩm mới này, hãy đi và mua chúng.

Leave a Comment