Nên tập trung học kỹ năng hay kiến thức-tư duy trước tiên?


Vì việc biết quá nhiều kỹ năng trong một thời điểm quá sớm sẽ dẫn đến việc tôi nghĩ giá trị của mình nằm ở kỹ năng mà quên rằng giá trị của những việc mình làm không hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Để ý khi chúng ta đi xin việc, nếu bạn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, JD luôn bắt đầu với: yêu cầu biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình cơ bản như JavaScript, Python, C, vân vân. Tìm việc làm thiết kế đồ họa, biết các phần mềm thiết kế – Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, v.v.. Ờ thì đọc qua chắc nghĩ nếu thông thạo tất cả những kỹ năng này, Cơ hội tìm được việc làm của tôi sẽ cao hơn đúng không?

Leave a Comment