NGU HƠN 1 THẰNG NGU VÔ HỌC LÀ 1 THẰNG NGU CÓ HỌC


Đọc nhiều hay ít, va chạm nhiều hay ít không quan trọng bằng cách bạn suy ngẫm về những gì mình đọc và va chạm. Cùng đọc xong một cuốn sách, có người sống bao dung hơn, có người giận hờn căm hận cuộc đời. Trong cùng một hoàn cảnh, có người tìm được bình yên, có người đánh mất linh hồn. Và mối nguy hiểm của việc đếm số sách đã đọc và trải nghiệm là nó khiến mọi người nghĩ rằng họ biết, ngay cả khi họ không biết. Vì vậy, tôi đã nhiều lần nói với những người xung quanh mình rằng:

Leave a Comment