Những Lỗi Giao Tiếp Phổ Biến


Nói sự thật là tốt, nhưng có những điều nói sự thật với người đó, vào thời điểm đó, là thừa, gây tổn thương và nản lòng. Khi đó, nói thật trở nên vô duyên, dễ gây ra những cuộc cãi vã không đáng có trong ngày đầu năm mới. Vì vậy, trước khi bạn nói điều gì đó, kể cả đó là sự thật, hãy suy nghĩ kỹ xem người đối thoại với bạn có cần nghe điều này hay không. Nếu đó là cuộc nói chuyện nhỏ, hãy nghĩ xem liệu họ có cảm thấy thoải mái khi nghe những gì bạn sắp nói hay không.

Leave a Comment