Tại sao bạn phải đọc “Chúa Ruồi” của William Golding?

[ad_1]

Xuyên suốt bộ truyện, Ralph là đại diện cho trật tự, văn minh và khả năng lãnh đạo. Trong khi hầu hết các cậu bé khác lúc đầu chỉ quan tâm đến việc chơi đùa, vui vẻ, săn bắn và trốn tránh công việc, thì Ralph nghĩ đến việc dựng lều và đốt lửa để nuôi hy vọng. Ralph và Piggy đều có tầm nhìn xa, tuy nhiên Ralph không thông minh bằng người bạn thân nhất của mình. Mặt khác, Piggy mặc dù đại diện cho trí thông minh nhưng lại không có tố chất lãnh đạo nên việc Piggy đứng ra làm cố vấn cho Ralph sẽ hợp lý hơn.

[ad_2]

Leave a Comment