Tại sao nền giáo dục của chúng ta đang chết dần?


Và câu trả lời của bạn tôi làm tôi ngạc nhiên “Chà, thật tuyệt! Nhưng… Để làm gì? Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra rồi.” Lúc đó, tôi không biết phải trả lời như thế nào, nhưng tôi đã nghĩ ra câu trả lời đúng trong tình huống đó: “Bạn sai rồi, tôi vẫn cần nó cho kỳ thi cuối kỳ!”

Leave a Comment