Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


Xin chao cac em! Tiếp tục với danh mục soạn văn lớp 9 tập 1Hôm nay, sáng tác văn học sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Hi vọng qua bài học này các em sẽ có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của mình và chăm sóc sự phát triển của trẻ em! Chúng tôi mời bạn cùng tham gia!

Câu hỏi 1:

Văn bản được bố cục thành 3 phần:

 • Phần 1: Thử thách: Trình bày thực trạng cuộc sống khốn khó của nhiều trẻ em trên thế giới và đó cũng là thử thách đối với các nhà lãnh đạo
 • Phần 2: Cơ hội : Chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em
 • Phần 3: Nhiệm vụ: Xác định nhiệm vụ mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế cần thực hiện vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Tính hợp lý, chặt chẽ của bố cục văn bản: Ba phần của văn bản có quan hệ chặt chẽ với nhau, hai phần đầu là cơ sở, là cơ sở để rút ra nội dung ở phần sau.

Câu 2:

* Ở phần Thử thách, câu nói nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới:

 • Trẻ em trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài.
 • Trẻ em cũng trở thành nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ và suy thoái môi trường.
 • Mỗi ngày, ngày càng có nhiều trẻ em chết vì bệnh tật và suy dinh dưỡng.

* Khi đọc đến đoạn này, tôi thấy thực trạng cuộc sống của trẻ em hiện nay đang là một thách thức lớn đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới.

Câu 3:

Qua phần Cơ hội, em thấy công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi như sau:

 • Có một công ước về quyền trẻ em, đây là mối liên kết về phương tiện và kiến ​​thức giữa các quốc gia và dân tộc.
 • Hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
 • Phong trào giải trừ quân bị được thúc đẩy, tạo điều kiện cho một lượng lớn nguồn lực được chuyển hướng để phục vụ các mục tiêu kinh tế và tăng cường phúc lợi xã hội.

Câu 4:

Trong phần Nhiệm vụ, bản tuyên bố đã nêu ra nhiều điểm mà mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phối hợp nỗ lực hành động. Tính chất toàn diện của nội dung này:

 • Cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng
 • Phát triển giáo dục cho trẻ em
 • Đặc biệt quan tâm đến trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 • Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ
 • Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động xã hội
 • Chú trọng kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản phụ nữ
 • Tập trung củng cố và phát triển kinh tế
 • Nỗ lực hơn nữa trong hợp tác quốc tế
 • Nâng cao nhận thức của trẻ em về giá trị và nguồn gốc của chính chúng

=> Đây là những nhiệm vụ toàn diện, bao quát mọi lĩnh vực, mọi vấn đề trong cuộc sống và rất khả thi.

Câu 5:

Qua tuyên bố, chúng ta thấy được tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng như sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Với tinh thần vì tương lai nhân loại, bản tuyên bố đã chỉ ra những thực tế và nhiệm vụ cụ thể, toàn diện đối với mỗi quốc gia, mỗi tổ chức của cộng đồng quốc tế. Và để thực hiện được những nhiệm vụ đó cần có sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi đơn vị, tổ chức trong cộng đồng.

Leave a Comment