Vì sao mấy cuốn sách của Nguyên Phong lại bị ghét?


Có người buôn sách chê độc giả không nhận ra sự kỳ diệu của MKNS. Đây là lối suy nghĩ điển hình của “cái tôi tâm linh”, thấy ai chê một cuốn sách tâm linh mình thích, họ “hạ cấp” người đó bằng một bài văn mẫu: “tại mình thiếu kinh nghiệm, chưa đủ tình, chưa đủ trình độ. không đủ kết nối, không đủ tin tưởng, không đủ trí tuệ, kém hiểu biết… bla… bla”. Đây là một cuộc tấn công cá nhân. Các cuộc tấn công cá nhân của họ vào người khác cho thấy “trình độ tâm linh” của họ sau khi đọc cuốn sách. Tôi có nghe một số người nói về bài đăng đó, nhưng tôi không thể tìm thấy nó, tôi không biết anh ấy có xóa nó không.

Leave a Comment