Vì sao Socrates thiếu niềm tin vào chính thể dân chủ?


Trong các cuộc đối thoại của Plato, người thầy Socrates – người đặt nền móng cho triết học Hy Lạp cổ đại, được miêu tả là một người rất bi quan về tình hình hiện tại của chính quyền dân chủ. Trong cuốn thứ sáu của Cộng hòa, Plato đã để giáo viên của mình đối đầu với một người đàn ông tên là Adeimantus và sau đó chứng minh cho anh ta thấy toàn bộ sự thiếu chính phủ bằng cách so sánh xã hội thời đó với một chiếc thuyền. . Nếu chúng ta quyết định ra khơi với chiếc thuyền đó, Socrate hỏi, Bạn sẽ hình dung ai là người đàn ông chịu trách nhiệm chèo lái con thuyền đầu tiên? Ai đó ngẫu nhiên hoặc ai đó được đào tạo để điều hướng bản đồ và lái thuyền? Cái sau, tất nhiên, Adeimantus đã trả lời, thì tại sao, Socrates mạnh dạn tuyên bố, Có phải tất cả công dân Hy Lạp đều nghĩ rằng một ông già quái dị nào đó có đủ quyền lực để hành quyết hay không ai có quyền lực thực sự để điều hành đất nước này?

Leave a Comment