Phân tích lời phủ dụ của vua Quang Trung trước khi tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh

Phân tích lời phủ dụ của vua Quang Trung trước khi tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Phân tích lời phủ dụ của vua Quang Trung trước khi tiến quân ra …

Xem Thêm

Vai trò, ý nghĩa của các chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh.

Vai trò, ý nghĩa của các chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Vai trò, ý nghĩa của những chuyến tham quan, dã ngoại đối với học sinh. 1. Thế nào …

Xem Thêm

Vai trò, ý nghĩa của việc ăn mặc lịch sự, chuẩn mực đối với học sinh.

Vai trò, ý nghĩa của việc ăn mặc lịch sự, chuẩn mực đối với học sinh. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Vai trò, ý nghĩa của việc ăn mặc lịch sự, chuẩn mực đối với học sinh. 1. …

Xem Thêm

Vai trò, ý nghĩa của tình yêu thương đối với cuộc sống con người.

Vai trò, ý nghĩa của tình yêu thương đối với cuộc sống con người. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Vai trò, ý nghĩa của tình yêu thương trong đời sống con người. 1. Tình yêu là gì? Thương …

Xem Thêm

Suy nghĩ về tình yêu thương trong cuộc sống qua câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân.

Suy nghĩ về tình yêu thương trong cuộc sống qua câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Suy nghĩ về tình yêu thương trong cuộc sống qua câu tục ngữ: Người …

Xem Thêm

Ôn tập kiểm tra văn chủ đề: Tuổi trẻ và tương lai đất nước; Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (lớp 8)

Ôn tập kiểm tra văn chủ đề: Tuổi trẻ và tương lai đất nước; Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (lớp 8) là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! – CHỦ ĐỀ 1: Trình bày vai trò của …

Xem Thêm

Suy nghĩ về thực trạng học tập và rèn luyện của học sinh ngày nay.

Suy nghĩ về thực trạng học tập và rèn luyện của học sinh ngày nay. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Suy nghĩ về thực trạng học tập và rèn luyện của học sinh hiện nay. Không có sức …

Xem Thêm

Trình bày những việc tuổi trẻ cần làm trong hôm nay, sẵn sàng trở thành người chủ tương lai của đất nước

Trình bày những việc tuổi trẻ cần làm trong hôm nay, sẵn sàng trở thành người chủ tương lai của đất nước là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Trình bày những việc thanh niên cần làm hôm nay, sẵn …

Xem Thêm

Nghị luận: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hiện nay.

Nghị luận: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hiện nay. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Nghị luận: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hiện nay. * Dàn bài …

Xem Thêm

Bài Hịch chiêu quân của Lê Thành Phương.

Bài Hịch chiêu quân của Lê Thành Phương. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! HÍCH CHIỂU Quán (Lê Thanh Phương) Đất nước đang lâm nguyBị thực dân Pháp xâm lượcBốn phương khói lửa tưng bừngDưới sông cá kêu, trên …

Xem Thêm

Việc tốt em đã làm: Bác Sáu xóm tôi (bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm)

Việc tốt em đã làm: Bác Sáu xóm tôi (bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm) là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Việc tốt bác làm: Bác Sáu ở xóm em. Cuộc sống sẽ ngày …

Xem Thêm

Suy nghĩ về câu nói: Học vấn không chỉ là việc đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn (Chu Quang Tiềm)

Suy nghĩ về câu nói: Học vấn không chỉ là việc đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn (Chu Quang Tiềm) là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Giáo dục không chỉ là …

Xem Thêm

Từ văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp, hãy trình bày mục đích học tập và cách học hiệu quả đối với học sinh.

Từ văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp, hãy trình bày mục đích học tập và cách học hiệu quả đối với học sinh. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Từ bài Luận về việc học …

Xem Thêm

Nghị luận: Đọc một quyển sách, đi một chặng đường.

Nghị luận: Đọc một quyển sách, đi một chặng đường. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Lý lẽ: Đọc một cuốn sách, đi một chặng đường dài. – Nêu vai trò của sách đối với sự phát triển của …

Xem Thêm

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ), bàn về vai trò của ý chí trong học tập.

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ), bàn về vai trò của ý chí trong học tập. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 từ) bàn về vai trò của ý chí …

Xem Thêm

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ), bàn về vai trò của ý chí trong học tập.

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ), bàn về vai trò của ý chí trong học tập. là bài viết hôm nay pgdthanhphu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.! Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 từ) bàn về vai trò của ý chí …

Xem Thêm