Liên Hệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THẠNH PHÚ
Địa chỉ: Đường Trần Thị Tiết, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3870941